Skip to Content

Jaký býl začatek per?

Máme jistotu, že většina z Vás neví jak a kde povstala první na světě pružina. Domyšleme rovněž, že nikdy jste nepřemyšlejí o peru jako o něčím závažným. Je to vaší chyba. Kdyby ne pružiny mnoho předmětů, kterých použiváme každodenně vůbec by nefungovalo. Myslíme, že pružiny zasluhují na to, aby pochopít jak jsou důležité pro lídi.


Začatek pružin
Autor: Internet Archive Book Images
Źródło: http://www.flickr.com
Měli byste pochopit, že výroba per odbýva se už dlouhé léta a dokonce i věky. Víme, že kdy to čtete jste skutečně udivený a zamýšlete se jak je to vůbec možne. Chceme krátce Vám to vysvětlit.

Už několik tísiců let zpátky využitá zůstala zásada fungovaní pružiny. Myslíme tady o oblouku, ve kterým ma místo náhlé vybíjení nashromážděné energie. Zásada fungovaní pera použivaná byla také v některých léčkach na zvířata, které obsahovaly silně napjaté udělané z dřeva tyče. V římském období na metaní balistických střel, během bitev na moří, byla uživaná flexibilita

sehnutých prken. Chceme říct, že byla to základní plochá pružina. Kolem roku 1485 Leonardo da Vinci zpracoval projekt, ve kterým do velké kuši, která byla oblehácí zbraní, dodál něco, co dneska mohli bysme pojmenovat druhem listového pera. Je nutné také řict o miniturní kuše z oceli, která byla vynalezená španělskými Maurama v XV. století. Kuše byla tak drobná, že možne bylo schovát jí v rukavě. Asi roku 1500 pružina vystupuje v pokrokové závažné podobě, myslíme tady o peře spirálovým které pozdějí hrálo důležitou role pramenu energie v hodinách.

Pružiny
Autor: Internet Archive Book Images
Źródło: http://www.flickr.com
Víc než sto let pozdějí, v roce 1616 Veranzio Fausto, který byl autorem publikaci o mašinech, nakreslíl kreslení povozu na perech. Padésat let pozdějí pera z oceli byly už uživané v povozéch. Už pod konec XVIII. století existovalo pero vinuté, které – jak můžeme připouštět – povstalo z pera spirálného. Kolem roku 1800 Joseph Bramah udělal stroj na navíjení takových pružin. Pokud jde o čalounické pera to povstalý v roce 1826 v Anglie.

Ukázali jsme tady stručně historie vzniku pružin - Vanel. Jak můžete postřehnout je ona velice zajímavá. Jsme jístý, že neměli jste pojětí, že už několik věků lidé použivájí pružiny. Jistě v minulosti vypadalo to naprosto jinak než dnes. Všechno proto, že technika rozvinula se a dnešní výroba a použivaní pružin je povšednější.