Různorodé typy pružin v průmyslu – kde jsou používané